Zápis do škol

Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských a základních škol

K čemu aplikace slouží?

Aplikace slouží k podpoře zápisu dětí do mateřských a základních škol.

Aplikaci je možné přizpůsobit pro potřeby města.

Pro práci s aplikací stačí webový prohlížeč, připojení k Internetu a tiskárna.

Cílem aplikace je

 • Zajištění transparentnosti přijímání dětí do škol.
 • Poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech podaných žádostí.
 • Zjednodušení administrace ředitelkám / ředitelům, tisk dokumentů správního řízení.
 • Poskytnutí zpětné vazby odboru školství, zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.
 • Eliminace podezření z korupčního jednání v rámci přijímacího řízení.

Pro koho je aplikace určena?

Stránky jsou přístupné také pro veřejnost.

Kdokoliv si může udělat představu o počtech přihlášených dětí a jejich věkovém rozložení.

Získané informace jsou užitečné pro budoucí rozhodování rodičů o šanci na přijetí do vybrané školy.

Město

Město získá

 • Přehled o počtech přihlášených dětí do škol
 • Statistiky důležité pro strategické rozhodování

Ředitelé

Ředitelé škol pracují se seznamem podaných žádostí

... a generují potřebné dokumenty v rámci správního řízení.

Rodiče

Zákonní zástupci získají možnosti on-line generovat žádosti

... a mohou dále sledovat stav podaných žádostí v průběhu přijímacího řízení.

Co aplikace dokáže?

Základní přehled o tom co aplikace dokáže.

Rodiče

 • Základní informace

  Aplikace poskytuje základní informace o průběhu přijímacího řízení.

 • Tvorba žádostí

  Vydávání žádostí je realizováno pomocí webového formuláře.

 • Seznam škol

  Součástí aplikace je seznam škol a jejich prezentace.

 • Sledování žádostí

  Rodiče mohou sledovat stav svých podaných žádostí na jednotlivých školách.

 • Komunikace

  Aplikace komunikuje s rodiči pomocí emailu.

Ředitelé

 • Seznam podaných žádostí

  Aplikace poskytuje seznam seřazených žádostí na základě stanovených kritérií.

 • Správní řízení

  Aplikace umožňuje uvolňování žádostí na ostatních školách.

 • Dokumenty

  Webová aplikace vytváří písemnosti ve formátu (PDF, DOC) pomocí jednotných šablon.

 • Spis

  Správní řízení obsahuje spis, ve kterém se evidují generované písemnosti.

 • Statistiky

  Aplikace vytváří statistiky a poskytuje zpětnou vazbu zřizovatelům škol a dalším institucím.

Kontaktujte nás

Pokud máte o aplikaci zájem, neváhejte nás kontaktovat.

REDWEB s.r.o.

Kozí 8, 602 00 Brno

IČ: 27709841, DIČ: CZ27709841

Petr okurek

tel.: +420 774 722 706

pokurek@redweb.cz

Linda Vrátníčková

tel.: +420 603 830 188

lvratnickova@redweb.cz